Talotekniset järjestelmät ikääntyvät huomaamatta. Suurin huomio on perinteisesti suunnattu kiinteistöjen putkiremontteihin, muut remontit on tehty vähin äänin putkiremontin ohessa. Taloteknisten järjestelmien modernisointi antaa kuitenkin kiinteistölle mahdollisuuden päästä mukaan digitalisaation mukanaan tuomiin etuihin ja mahdollisuuksiin. Järjestelmien modernisointi tarjoaa mahdollisuuden myös kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen. Kun modernisointeihin valmistaudutaan huolellisesti, eri osa-alueet huomioiden, voidaan kaikki talotekniset järjestelmät modernisoida ilman turhia kustannuksia ja päällekkäisyyksiä.

IV-koneen modernisointi

Ilmanvaihtojärjestelmän modernisointi

Ilmanvaihtojärjestelmän modernisointi on tärkeimipiä asumisviihtyvyyteen vaikuttavista remonteista. Siksi sen valmisteluun kannattaa varata aikaa ja ammattitaitoa. Ratkaisemme lämmöntalteenottoon liittyvät kysymykset tässä yhteydessä. Ajoissa laadittua suunnitelmaa noudattaen vältytään turhilta ja kalliilta laitekorjauksilta.

Pyydä tarjous
Lämmönjakohuoneen modernisointi

Lämmönjakohuoneen modernisointi

Lämmönjakohuoneiden modernisointi tehdään liian usein ilman riittävää pohdintaa kiinteistön energian käytöstä ja tulevaisuuden tarpeista. Etukäteen laadittua modernisointisuunnitelmaa seuraten taloyhtiö vältyy turhilta ja ylimääräisiltä lämmönjakojärjestelmän korjauskuluilta.

Pyydä tarjous
Automaation modernisointi

Taloautomaation modernisointi

Usein taloautomaation järjestelmät saapuvat elinkaarensa päähän huomaamatta. Vanhan automaatiojärjestelmän yllättävä hajoaminen ja sen korjaaminen nopeasti käyttökuntoon on kallista ja yleensä turhaa. Järkevintä on uusia järjestelmä ajoissa hallitusti.

Pyydä tarjous