Talotekniset järjestelmät ikääntyvät huomaamatta. Suurin huomio on perinteisesti suunnattu kiinteistöjen putkiremontteihin, muut remontit on tehty vähin äänin putkiremontin ohessa. Taloteknisten järjestelmien modernisointi antaa kuitenkin kiinteistölle mahdollisuuden päästä mukaan digitalisaation mukanaan tuomiin etuihin ja mahdollisuuksiin. Järjestelmien modernisointi tarjoaa mahdollisuuden myös kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen. Kun modernisointeihin valmistaudutaan huolellisesti, eri osa-alueet huomioiden, voidaan kaikki talotekniset järjestelmät modernisoida ilman turhia kustannuksia ja päällekkäisyyksiä.

IV-koneen modernisointi

Ilmanvaihdon modernisointi on tärkeimipiä asumisviihtyvyyteen vaikuttavista remonteista. Siksi sen valmisteluun kannattaa varata aikaa ja ammattitaitoa. Hyvin suunniteltu ilmanvaihtoremontti säästää energiaa ja kustannuksia, samalla vältytään turhilta ja kalliilta laitekorjauksilta.

Automaation modernisointi

Modernisoimme vanhat erilliset järjestelmät yhdeksi toimivaksi, etähallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimitamme kotimaiset Ouman-järjestelmät ja sovitamme yhteen kaikki kiinteistösi teknisten järjestelmien ohjaukset sekä etähallinnan. Voimme myös viedä nykyiset Ouman-laitteesi Ounettiin.