Tarkastuspalvelut ovat kätevä työkalu kiinteistöpäälliköille, isännöitsijöille ja taloyhtiön hallituksille selvittää millä tasolla kiinteistön tekniset järjestelmät ovat ja miten niitä on huollettu. Tarkastukseen voi valita yksittäisen osa-alueen tai se voi kattaa kiinteistön kaikki tekniset järjestelmät. Tarkastusraportissa esitellään ongelmakohdat ja annetaan yksityiskohtainen toimenpide-ehdotus kustannusarvioineen asioiden kuntoonsaattamiseksi. Järkevä tapa on teettää aina uusissa kohteissa ns. vastaanottotarkastus, jotta heti alkuun saadaan riittävät alkutiedot sekä tietämys kiinteistön teknisestä kunnosta.  Vahingon sattuessa taloyhtiön hallituksen on pystyttävä osoittamaan huolellinen menettely, riittävä asiantuntijoiden käyttäminen on osoitus huolellisesta toiminnasta.

Ilmanvaihtokoneen tarkastus

Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus

Tarkastuksessa käydään läpi ilmanvaihtolaitteiden toiminta ja kunto. Ilmanvaihtokanaviston puhtaus tarkastetaan, ilmanvaihtosuunnitelmat ja ilmamäärien mittauspöytäkirjat tarkastetaan sekä kiinteistössä suoritetaan ilmamäärien tarkastusmittauksia.

Pyydä tarjous
LJH-tarkastus

Lämmönjakohuoneen tarkastus

Tarkastuksessa tutkitaan lämmönjakohuoneen laitteet ja varusteet, varmistamme laitteiden, putkistojen sekä varusteiden oikeat asennustavat sekä kunnon. Tutkimme toimilaitteiden ja lämmönsiirtimien kunnon ja tarkastamme ne vuotojen varalta.

Pyydä tarjous
Automaation tarkastus

Automaatio- ja säätölaitetarkastus

Automaatiojärjestelmän tarkastus arvioi järjestelmän asennustapaa, asetuksia, säätöjä sekä toimintaa. Joskus esimerkiksi paine-anturin asennuksessa tapahtunut sijoitteluvirhe voi vaikuttaa merkittävästi koko järjestelmän toimintaan.

Pyydä tarjous
Kuntoarvion laadintaa

Kiinteistön kuntoarviot ja -tutkimukset

Kuntoarvio edistää kiinteistön kunnossapitoa ja korjaustoimenpiteiden oikeaa ajoitusta ja toteutusta. Raporttiin sisältyy pitkän aikavälin kunnossapitoehdotus, PTS-ehdotus. Siinä arvioidaan kiinteistön ylläpitoa sekä tekniikan elinkaarta ja esitetään toimenpiteiden kustannusarviot nykyhetken kustannustasossa sekä toteutusaikatauluehdotus.

Pyydä tarjous